SZW en OCW: Ook in 2020 nog aftrek scholingsuitgaven

//SZW en OCW: Ook in 2020 nog aftrek scholingsuitgaven

SZW en OCW: Ook in 2020 nog aftrek scholingsuitgaven

Per 1 januari 2020 zou de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven worden vervangen door een subsidieregeling. Inmiddels is gebleken dat de fiscale aftrek ook nog in 2020 mogelijk is . De inwerkingtreding van de subsidieregeling per 1 januari 2020 is namelijk niet haalbaar, waardoor de fiscale aftrek in 2020 nog blijft bestaan.

Op 3 juni 2019 hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de toekomstige regeling en de huidige stand van zaken.
Op grond van de nog in te voeren subsidieregeling moeten zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak kunnen gaan maken op een persoonlijk ontwikkelbudget (STAP budget) van € 1.000 tot € 2.000 per persoon.

2019-06-04T15:35:26+01:00