//Vermogensadvies
Vermogensadvies2018-12-04T18:52:51+01:00
vermogensadvies

Vermogensadvies

Vooruitkijken is vaak nú actie ondernemen

Geheel in de tijdsgeest van nu krijgt Estate Planning een steeds belangrijkere plek in de levensloop van uw financiën. Het doel van Estate Planning is het fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen van vermogen (aan erfgenamen). U kunt denken aan schenkingsrecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Bij Estate Planning worden tijdens het leven al maatregelen genomen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het te betalen successierecht te beperken. Vooruit kijken en anticiperen is dus essentieel. KIK accountants & belastingadviseurs kan de adviserende rol op zich nemen zodat u van te voren maatregelen kunt treffen.

Onze overige diensten
Accountancy
Belastingen
Administraties
Bedrijfsadvies
Salarissen