belastingen
Inloggen Klantenportaal

Bewindvoering

Beschermbewind
Budgetbeheer
Financieel Advies Particulieren

Heeft u het gevoel geen overzicht in uw financiën meer te hebben?

Lukt het niet meer om zelf uw financiën te regelen?

KiK kan u helpen het overzicht weer terug te krijgen.

Dan kan door middel van budgetbeheer of beschermbewind.

Waarom u, tijdelijk, hulp nodig heeft is niet belangrijk, medische, psychische of financiële redenen…

KiK is een door de Rechtbank geaccrediteerde beschermbewindvoerder. Jaarlijks wordt KiK gecontroleerd door de Rechtbank.

Budgetbeheer of beschermbewind kan zowel door uzelf wordt aangevraagd als door familieleden.

Budgetbeheer of beschermbewind is altijd een tijdelijke oplossing om uw financiën weer op een rijtje te krijgen. Minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar.

Indien er permanent budgetbeheer of beschermbewind nodig is, dan wordt er elke 5 jaar geëvalueerd, om te kijken of dat nog steeds wenselijk is.

Kik verzorgt duidelijke maandelijkse overzichten en geeft u thuis toegang tot uw gegevens.

Beschermbewind: Zoals de naam al doet vermoeden, is beschermbewind het middel om u te beschermen tegen uzelf en/of tegen anderen, op financieel terrein. Voor sommigen betekent dat het budgetteren en beheren van inkomsten en uitgaven.

Bij de een, ligt de prioriteit bij reguliere betalingen. Bij de ander, dat aangiftes inkomstenbelasting juist en op tijd gedaan worden. Bij de volgende, dat alle toeslagen en uitkeringen, waar men recht op heeft, worden aangevraagd.

Het merendeel van onze cliënten zoekt hulp, omdat ze zelf niet langer in staat zijn hun financiën op orde te houden.

Er zijn vaak vrienden of familieleden met goede bedoelingen die willen helpen. Maar hoe goed de bedoelingen ook zijn, aan vrienden of familieleden worden geen kwaliteitseisen gesteld. En bij goedbedoeld, maar onjuist advies, staat de vriendschap of familierelatie op het spel.

Welke diensten kunt u zoal van ons verwachten:

•    Eenvoudig juridisch advies
•    Praktische financieel advies
•    Administratie verzorgen
•    Beheer bankrekeningen
•    Budgetbeheer
•    Hulp bij schuldregelingen WSNP en minnelijk traject via Gemeente.
•    Indien gewenst begeleiding bij aanvraag schuldregeling gemeente
•    Aanvragen bijstand en of bijzondere bijstand
•    Aanvragen toeslagen
•    Belastingaangifte
•    Duidelijke communicatie
•    Regelmatig contact (indien gewenst)

De vergoeding van de kosten die KiK voor deze diensten in rekening mogen brengen, wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Voor de vergoeding van budgetbeheer of beschermbewind kan bijzondere bijstand aangevraagd worden. Al naar gelang het inkomen of de gewenste procedure kan dat tot 100% van de vergoeding oplopen.

Voor 2018 is de vergoeding voor beschermbewind voor een

•    alleenstaande vastgesteld op € 91,98 (excl.btw) per maand.
•    2-persoonshuishouden € 110,38 (excl.btw) per maand.
•    Alleenstaande met schulden € 119,03
•    2-persoonshuishouden met schulden € 126,60 (1 van de 2 schulden) of € 142,83 (beide schulden)

Voor eenmalige bijzondere werkzaamheden, zoals de aanvangswerkzaamheden of het regelen van de verkoop / ontruiming van een woning mogen aanvullende bedragen in rekening worden gebracht. Indien gewenst kan KiK u hierover verder informeren.

Onze overige diensten